Tin tức

Độ chính xác trong phân tích ngôn ngữ

2018-04-23T16:23:12+00:00

Độ chính xác trong phân tích ngôn ngữ Đây là phần khó nhất và được quan tâm nhất trong việc xây dựng hệ thống Social Listening – [...]

Độ chính xác trong phân tích ngôn ngữ 2018-04-23T16:23:12+00:00

Tốc độ cập nhật dữ liệu

2018-04-23T16:22:48+00:00

Tốc độ cập nhật dữ liệu Trước hết, bạn hãy thử tưởng tượng bạn sử dụng công cụ Social Listening với mục đích quản lý thương hiệu/ [...]

Tốc độ cập nhật dữ liệu 2018-04-23T16:22:48+00:00

Độ phủ dữ liệu

2018-04-24T09:59:45+00:00

Độ phủ dữ liệu Điều quan trong trọng Social Listening là độ phủ của dữ liệu. Dữ liệu không đầy đủ thì tất nhiên thống kê sẽ [...]

Độ phủ dữ liệu 2018-04-24T09:59:45+00:00

Cách thức đo lường quan điểm thảo luận

2018-04-23T16:31:43+00:00

Cách thức đo lường quan điểm thảo luận Quan điểm (Sentiment) được định nghĩa là chỉ số cảm xúc của người dùng khi nhận xét về thương [...]

Cách thức đo lường quan điểm thảo luận 2018-04-23T16:31:43+00:00

Social Listening “Made in Vietnam”

2018-04-23T16:24:05+00:00

Social Listening “Made in Vietnam" “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” – là câu nói thường được dùng khi mô tả độ khó [...]

Social Listening “Made in Vietnam” 2018-04-23T16:24:05+00:00